0989.535.790

thanhdopanen@gmail.com - Mr Đô: 0981.111.698 – 0989.535.790

Theme Type: nhà thép tiền chế

Nhà khung thép tiền chế là loại nhà được lắp ráp từ các cấu kiện bằng thép lại với nhau, và được chế tạo lắp ráp trước. Một khung nhà thép tiền chế có 3 giai đoạn chính như: thiết kế, gia công cấu kiện và thi công lắp đặt…