0989.535.790

thanhdopanen@gmail.com - Mr Đô: 0981.111.698 – 0989.535.790

Dự án

Panel Thành Đô đang thi công nhà khung thép lắp ghép 2 tầng tại Quảng Ninh. Gia chủ lựa chọn thi công 2 vật liệu chính là khung thép và sàn bê tông nhẹ Xuân Mai. Ngôi nhà thép này có diên tích 80m2. Hai mặt sàn đổ bê tông…